Сам Бог е казал: Никак няма да те забравя, нито ще те проваля, нито ще те оставя без подкрепа. И никога няма да те оставя безпомощен, нито ще те изоставя, нито ще те разочаровам. Аз те държа! Бъди сигурен в това!

Filed under: Любопитно |

Евреи 13:5

129-15-81 250„Не ще е потребно вие да се сражавате в този бой; спрете се, застанете и гледайте избавлението, което Господ ще даде…”

Каква трябва да е нашата позиция? Да престояваме в Христос и да влезем в Божията почивка. Трябва да чакаме непрекъснато на Господа и очите ни да са насочени винаги към Него, да правим само това, което Той ни води да правим и да чакаме в „благоговеен страх“, без да правим нищо от плътта. Относно влизането в Божията почивка бих искала да кажа само това: не е възможно да достигнеш до Божията почивка, без да срещаш никаква съпротива. За да ви обясня по-ясно това, нека ви разкажа една история. В нея се разказва за двама художници, които били помолени да нарисуват мира така, както си го представят. Първият нарисувал спокойно, тихо езеро, намиращо се високо в планината. Другият нарисувал бурен и пенлив водопад, над който се е надвесила една бреза, а на един от клоните й едно птиче си стояло спокойно в гнездото. Кой от двамата по-реално е обрисувал мира? Разбира се, вторият, защото мир без съпротива не се постига. Първата картина по-скоро обрисува застоя, инертността и бездействието. Мястото е толкова усамотено, ведро и безоблачно и някой може да пожелае да отиде там, за да се възстанови или съвземе, но то в никакъв случай не дава достоверна картина на Божията почивка.

Исус казва: „Мир ви давам, Моя мир ви оставям и предоставям. Аз не ви давам, както светът ви дава…” – (Йоан 14:27). Неговият мир е духовен мир, а почивката Му е такава, която действа посред бурята – не когато няма такава. Исус не дойде, за да премахне всякаква опозиция от живота ни, а по-скоро дойде, за да ни даде различен подход към бурите, пред които се изправяме. Трябва да вземем Неговото иго върху нас и от Него да се учим (Матей 11:29). Това означава, че трябва да научим Неговите пътища и начини, да ходим към живота така, както е подходил и Той. Исус никога не се е тревожил, така трябва да живеем и ние! Ако чакаш да достигнеш до момент, в който изобщо да няма за какво да се тревожиш и чак тогава да спреш да се безпокоиш, ще ти кажа, че ще се наложи доста дълго да чакаш, защото такъв момент може никога да не дойде. Не съм негативна, аз съм просто реалистка! Матей 6:34 ни казва да не се тревожим за утрешния ден, защото на всеки ден му е достатъчно злото. Когато Исус каза това, Той не бе негативен. Да живееш в мир и да се наслаждаваш на Божията почивка посред бурите на живота, се отдава слава единствено на Бога, защото това доказва, че Неговите начини действат. За съжаление веднъж като изживееш подареното ти време по един начин, не е възможно да го върнеш назад и да направиш нещата по друг начин. Времето, което Бог ни дава, е скъпоценен дар. Твоето време си е твое, затова го използвай мъдро, защото то няма да се върне втори път. Бог винаги е посрещал всичките ни нужди и го е правил по множество разнообразни начини. Той никога не ни е разочаровал, нито веднъж. Бог е толкова верен!

НЕ СЕ БЕЗПОКОЙТЕ – ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БОГА

„Нека характерът ти и моралът ти са свободни от сребролюбие [включително и алчност, пожелание, скъперничество, копнеж по земни неща и притежания]; задоволявайте се с настоящето (с обстоятелствата и с онова, което имате); защото сам Бог е казал: „Никак няма да те забравя, нито ще те проваля, нито ще те оставя без подкрепа. И никога няма да те оставя безпомощен, нито ще те изоставя, нито ще те разочаровам” (Аз те държа)! [Бъди уверен в това!]- Евреи 13:5

Този стих е невероятен. С него можеш да се насърчаваш, когато се безпокоиш дали Бог ще се намеси в твоята ситуация и дали ще снабди твоите нужди. В този пасаж Господ ни показва, че няма нужда да мислим за пари и да се чудим как ще се погрижим за себе си, защото Той е този, Който ще снабди тези неща за нас. Той ни е обещал да не ни изостави и да не ни разочарова. Затова ти изпълни твоята част, без да се опитваш да свършиш и Неговата. Такъв товар би бил твърде тежък за един човек и ако не си внимателен, ще бъдеш смазан от него.

„Не се тревожи за нищо. Довери се (уповавай, разчитай и бъди уверен) в Господа и върши добро; така ще населиш земята и ще се храниш с Неговата вярност и наистина ще бъдеш нахранен.“ (Псалом 37:3)

Това е обещание!

„Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да Си спомня за греховете ти (Исая 43:25)

Ако ти си допуснал грях и съжаляваш за това в сърцето си, не изпадай в депресия. Трябва да си щастлив, защото разкаянието, което чувстваш, е сигурен знак, че ти си ново създание в Исус Христос.

Ти имаш сила в себе си, ти трябва да се опълчиш гневно срещу дявола и да му кажеш: Дяволе, заповядвам ти в името на Исуса, не ме докосвай, махни ръцете си от мен! АЗ СЪМ СВОБОДЕН! Смело кажи на дявола: Исус държи ключовете на ада и смъртта. Никакъв дявол не може да отнеме живота ми. Никой демон не може да ми напакости или пък да открадне дори и един ден от живота ми!“

Разгневи се на дявола и смело заяви своето освобождение, защото ти си преминал в царството на Исус. Обяви освобождението си, ти го имаш! НИЕ СМЕ ИЗКУПЕНИ!

Видео ТУК

Снимката: Илюстрация на Псалм 91, в който се говори за Божията защита.

 

 

Почетният радомирец Валери Бож...
Лесни съвети срещу безпокойств...
Човек, който чрез сърце, мисли...
Космологът Фъргъс Симпсън: Изв...
ОбС шефът на Дупница Ивайло Ко...