Божият съвет: Ходете в светлината! Не влизайте в пътеката на нечестивите, защото последствията са болести, депресия, страх, конфликти, омраза, завист…

Filed under: Любопитно |

В Притчи 4:21 се казва, че ние трябва не само да четем Божието Слово, но и да скрием Словото в сърцата ни. Ако желаем да растем във вяра и мъдрост, ние трябва да четем и прилагаме Божието Слово за всяко нещо в живота ни.

283-15-81 copy

Притчи 4: 14 Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите. 15 Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини. 16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, и сън ги не хваща, ако не спънат някого. 17 Понеже ядат хляб на нечестие, и пият вино на насилство. 18 Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, догдето стане съвършен ден. 19 Пътят на нечестивите е като тъмнина, не знаят от що се спъват.
В книгата Притчите на Соломон намираме много духовни истини, които са илюстрирани чрез контрасти. В тези стихове Бог ни учи на мъдрост, като ни предупреждава да избягваме тъмните пътеки, но да ходим в светлината. Стих 15 подчертава да избегнем пътя на тъмнината, не трябва да се приближаваме до него, да се отвърнем от него и да го подминем. Много хора свършват, като поемат този грешен път просто защото те не стоят далеч от местата, които ще ги отведат до изкушение. Ние не трябва да се поддаваме на изкушението, за да не бъдем впримчени от хитростите на дявола. Когато Исус поучаваше учениците си, Той ги научи как да се молят, за да не бъдат водени в изкушение, а да бъдат избавени от злото. Исус казва в Лука 11:2 Когато се молите, думайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден ежедневния ни хляб; и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия.

В стих:19 се казва, че пътят на нечестивите е тъмнина и тези, които ходят там, ще се спънат и ще паднат. Резултатът от греха е падение. Последствията на греха могат да се свържат с различни болести, с депресия, страх, тревога, конфликти, омраза, завист и др. Това контрастира с пътя на праведните, който ходят в светлина и те виждат къде стъпват. Когато ходим с Исус, нашият път е облян в светлина. Светлина, която ни води в истината и ние ходим в този път на истината всеки ден с Него.

 

Молитва за деня:

 

Аз ти благодаря за светлината, която ми даваш. Подкрепи ме да продължа в този път на истината. Аз се моля за Твоята милост, не само да устоя на изкушението и съблазните в този свят, но и да се отдалеча от тях. Господи, аз също се моля за онези, които знам, че се борят в момента с изкушението и пристрастяване (наркотици, алкохол) или други грехове да ги избавиш от злото и да им помогнеш да се възстановят и да бъдат доведени до познанието на Твоята истина. Господи, аз те моля да бъдеш милостив към тях и чрез силата на Светия ти Дух да бъдат освободени. Благодаря ти и за новия живот, който Ти ще им дадеш. Благодаря Tи също, че Ти чу молитвата ми. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.

С тази молитва се молете всеки ден за вашите приятели, които обичате и искате да бъдат освободени от различни пороци.

Книгата на Притчите на Соломон ни съветва, като ни предупреждава да слушаме и се подчиняваме на Божиите думи. „Внимавай на думите ми“, означава просто да се обърне внимание на думите на Бог. Ние можем да чуем Божието слово, без всъщност реално да сме го чули. В стих 20, „Приклони ухото“ означава да слушаме с нашите духовни уши или да слушаме с ушите на сърцата ни. Много пъти в Новия завет Исус говори на хората, той казва думите: „Който има уши да слуша, нека слуша.“

Марк 4:9 А той им рече: Който има уши да слуша, нека слуша.

Исус, знаейки, че никой от нас не може да чуе (разбере) това, което той казва в духа освен, ако не дойде при Него с правилно отношение на сърцето. Ние трябва да желаем да слушаме това, което Той казва. Ето защо тези, които не познават Исус, може да четат Библията, но да не я разбират. Те могат да се съгласят, че е една историческа книга, или една история, но те не могат да я разберат, докато не застанат пред Бог със смирено сърце, готови да поискат прошка, защото Бог не пожали живота на Единородния си Син Исус за нас.

Притчи 4:21 ни казва, че ние трябва не само да четем Божието Слово усърдно, но също трябва да скрием Словото в сърцата ни. Ако желаем да растем във вяра и мъдрост, ние трябва да четем и прилагаме Божието Слово за всяко нещо в живота ни. Ако правим това, стих 22 ни казва, че ще преживеем истински живот. С разбиране и прилагане на Божието Слово в живота ни, ние ще благоуспяваме в всичко и ще бъдем здрави, както ще благоуспява душата ни. Господ иска да да сме здрави в дух, душа и тяло!

Нека да запомняме съветите на Бог и да ги прилагаме в живота успешно, защото те са като чисто злато. Чрез тях Ти ни предупреждаваш, защото ни обичаш и в тяхното опазване има голяма награда. Ако някой има проблем за разрешаване или се тревожи за нещо, или болест може да се помоли така: Господи Ти си ме създал, Ти знаеш мислите ми, проблемите, тревогите ми и болестите ми. Моля те сега помогни ми за… или изцели ме от… Аз зная, че ти чу моята молитва и вярвам, че ще ми помогнеш, защото те обичам и вярвам в Теб. Благодаря Ти за всичко, което ми даваш. В името на Исус. Амин

Снимката:

Не влизайте в пътеката на нечестивите – там ви чака тъмнина и тези, които ходят там, ще се спънат и ще паднат. Изберете пътя на праведните, които ходят в светлина и те виждат къде стъпват. Когато ходим с Исус, нашият път е облян в светлина.

Физик разработва семопочистващ...
Соломон предупреждава: Хляб, с...
Хората може да се подиграват, ...
Скочи в центъра на живота! Пре...
Избирай мъдро и внимателно тез...