Кметът на Разлог Красимир Герчев: В село Баня се гради хотел за 20 млн. лв.,  изпълнили сме планувания бюджет за тази година, нямаме дългове

Filed under: Общество,Разлог |

Към Разлог има инвеститорски интерес, след като бизнесменът Иван Чапов закупи хотел, сега иска да го ремонтира и да го направи както трябва, заяви грдоначалникът

Строителството на депото в Баня приключи, енергийно обновени ще бъдат читалището, 2 училища и туристическата спалня

03-10 Krasimir Gerchev Kmet na Obshtina Razlog

Красимир Герчев

Красимир Герчев е инженер по образование. Завършва Висшия минно-геоложки институт – София, специалност „Подземен добив и разработване на полезни изкопаеми”. Работил е в Бюрото по труда в Разлог, в благоевградската митница. От 2000 до 2009 г. е изпълнителен директор на Местна агенция за икономическо развитие – Разлог. От 1 декември 2009 г. е кмет на община Разлог. Женен е, има един син. С него разговаряме за равносметката от изминалата година във финансов и икономически план за община Разлог. 

– Г-н Герчев, какво е финансовото положение на община Разлог? Имате ли дългове към фирми, с които работите?

 

– Не, нямаме дългове. Към днешна дата изпълнението на бюджета е добро, изпълнили сме планувания бюджет за тази година. На този етап нямаме заеми, спазваме си поетите ангажименти и съответно сме разплатили съответните задължения.

246-09-01-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2

Иван Чапов

 

– На европейските проекти ли разчитате основно, за да подобрявате инфраструктурата и жизнената среда в общината?

 

– Европейските средства в последно време се превърнаха едва ли не в панацея, всички чакат европейските средства да решат всичко. Не трябва да се разсъждава така. Европейските средства действително подкрепят общинските и държавни политики, но основното, което трябва да направи една администрация, е да даде насоката и съответно какви въпроси и проблеми ще се решават и евентуално да се решават с европейски средства.

 Не е тайна, че по-големите проекти се финансират със средства от Европейския съюз. Нашата община участва в почти всички социални проекти, не само инфрастрктурни, така че действително европейските средства са добро начинание.

Много е сложно, тежко съставянето на един проект, проектирането, при кандидатстването, одобрението, обществените поръчки и изпълнението му. Един дълъг, сложен, тежък процес. Европейските средства са под един  особен и сериозен мониторинг и това поставя много условия на администрацията.

Всичко това, което сме направили, минава през всичките тези перипетии. Доста неща сме решили с тези ресурси и съответно сме проектирали и ще решим и за в бъдеще. Особено в сферата на енергийна ефективност имаме сериозна финансова подкрепа, по програмата „Региони в растеж”.

 В обществени и частни сгради ще бъдат приложени мерките за енергийна ефективност. Това са читалището, две училища, туристическата спалня.

 

– Кои бяха приоритетите ви през годината?

– Да направим проектите. Много усилия, много средства отделихме за проектиране тази година, за да може да подготвим съответните проекти, които са не само в сферата на енергийната ефктивност, но и проект за резервоар за минерална вода в село Баня, улиците по селската програма в Разлог и селата, корекцията на река Язо, корекцията на река Тихла…

 

– Решиха ли се проблемите със строителството на депо в село Баня?

 

– Депото е приключено като строителство. В момента трябва да подготвя документи за приемателна комисия. Този проект е изпълнен и след въвеждането в експлоатация трябва да се работи със съответната технология, за да може да приключи този тежък екологичен проблем със самозапалването на отпадъците.

Надявам се да намерим вариант за сепариране, оползотворяване на отпадъците, също така за компостиране на зелената маса и другите отпадъци, които могат да стават за наторяване в селското стопанство, за да може колкото се може по-малко отпадъци да биват депонирани.

 

 

– Как и с какво привличате инвеститори в общината?

 

– По принцип инвеститори се привличат по няколко параграфа. Трябва да има предвидимост на обстановката, както се казва, която включва местни данъци и такси, които да бъдат в такъв размер, който да бъде прогнозируем, да бъде в поносим размер. Естествено не трябва да изключваме административното обслужване на общината като такава. Другото, което е като територии и възможности, защото един инвеститор идва, за да спечели, а той да спечели трябва да има съответната мотивация за това. И както виждаме сега два от хотелите, сега се строи един нов и един некупен, хората имат мотивация да ги вдигнат на високо ниво и да спечелят.

Ние съответно разполагаме със съответната природа, съответните дадености  и като се включи административното обслужване и предвидимостта на местните данъци и такси и инфраструктурата като цяло, смея да твърдя, че нашата община има една от много добрите  пътни инфраструктури и не само.

– Имат ли интерес инвеститорите да започват нови проекти?

– Има. Щом като един от големите хотели купи външен инвеститор и стъпи на наша почва. Става въпрос за една хидроенергийна компания на Иван Чапов. Той закупи хотел, сега иска да го ремонтира и да го направи както трябва. В село Баня се гради хотел, който е инвестиция за 20 милиона. Това е най-голямата инвестиция в общината, която се реализира в село Баня покрай минералната вода.

 

Сн  Красимир Герчев

Патриарх Кирил: Изборът в полз...
Майсторът на акордеона Андрей ...
Кукери разтърсват Разлог в съб...
Петър Николов от Радомир: Кмет...
Фейсбук се просълзи! 70-год. д...