Аз, Аз съм, Който ви утешавам. Кой си ти, та се боиш от смъртен човек?                                                                                          

Исая 51:12

Не се смущавайте, но почитайте в сърцата си Христа като Господ.

1 Петър 3:14-15

Ти, Който си ни обещан от Бог, ела при нас! Скъпи Утешителю, направи ни смели! В заспалото атеистично време дай ни острото оръжие на първите християни!

Филип Спита