Владимир Георгиев
  •  Самоковци питат: Защо процедурата е прекратена; градоначалникът имал нови изисквания – наемателят да има опит в сферата

Кметът Владимир Георгиев прекрати процедурата по търга за отдаване под наем на заведението в новата крайречна зона. Това става само месец след като 29-годишната Миглена Беловска спечели наддаването за панорамното кафене срещу 4240 лв. наем.  Самоковци питат защо кметът е решил да спре търга, след като има фирма победител. Търгът бе спечелен точно на 18 май от фирма „МигиБел” ЕООД с управител Миглена Беловска след многократно наддаване, при което стойността на бъдещия месечен наем скочи около 5 пъти – от 800 лв. на 4240 лв. (без ДДС). Общо 9 бяха тогава кандидатите да наемат атрактивния обект.
Кметът Георгиев заявил, че ще изисква непременно новият наемател да има опит в сферата на дейността, която ще се извършва. Освен това общински съветници са поискали междувременно кметското ръководство да представи концепция за експлоатацията на новия парк и обектите в него. Така се е стигнало до решението за анулиране на резултатите от търга и за обявяването в бъдеще на нова процедура – този път чрез конкурс, за определянето на стопанин на заведението.
Самото кафене се намира непосредствено до реката и има тераса над Искъра. Застроената площ е 106 кв. м, а мембранната тента към заведението заема още 163 кв. м.
Предстои цялата зона да бъде окончателно завършена. Вл. Георгиев потвърди, че там ще има денонощна охрана, като през нощта паркът ще се заключва, а на нарушителите ще се налагат глоби.

Припомняме преди месец 29-годишната Миглена Беловска, управителка на фирма „Мигибел” ЕООД, спечели търга за общинско заведение в крайречния парк на Самоков за 4240 лв. месечен наем. Начална месечна наемна тръжна цена за обекта бе 800,00 лв. без ДДС, стъпката за наддаване – 80,00 лв. Към настоящия момент заведението не разполага с необходимото обзавеждане и оборудване, казаха запознати. Търгът беше проведен от комисия с председател Васил Сайменов – зам.-кмет, в състава на която влизаха още Ангелина Вангелова – юрист и секретар на община Самоков, инж. Б. Бодурова – директор на дирекция ХДЕТТОС, представители на общинската администрация и Катя Янакиева – общински съветник. Обектът не е влязъл официално в експлоатация, но желаещи за стопанисването му не липсваха. Общо 9 бяха кандидатите, подали документи за участие в тръжната процедура – фирма „Варошкини ПБ” ЕООД, представлявана от Петър Варошкин, „Корект 92” ЕООД с управител К. Атанасов, ЕТ „Симеон Благоев – СЕМОЛ”, „Агроинвест 86” ООД, „Лира макс” ООД, „Мигибел” ЕООД, „Ас Строй Янко Славчев”, „Брадърс” ООД и „Дева ММ”.