Инж. Тони Колев

 

Близо 200 проверки са извършени по отношение на добива и
транспортирането на дървесина в Кюстендил, обявиха от
Държавното горско стопанство в Кюстендил. Директорът на
структурата инж. Тони Колев посочи, че горските инспектори са
проверили 75 моторни превозни средства и 156 дърводобивни
обекта. Установени са само 3 нарушения за незаконна сеч и към
момента е съставен един акт за административно нарушение.
Проверени са били и над 100 ловци.
Изградени са били 650 метра нови лесокултурни прегради,
поставени са 30 предупредителни табели, почистени са и
съществуващи противопожарни ивици. Горското стопанство
"Кюстендил" разполага с високопроходим противопожарен
автомобил, което дава възможност за бързо предотвратяване на
пожари, каза още Тони Колев.
Той коментира и влошено санитарно състояние сред горите от
бял бор в Кюстендил заради върхов корояд. От началото на
годината са подадени 160 сигнални листове за нападение.
Усвоени над 40 хил. куб. м дървесина, изрязани са около над 2
хиляди декара повредени гори, засегнати от върховия корояд.