Запознати коментират, че с жалбата си Шапков цели да забави санирането на полицейските сгради в Благоевград поне с 6 месеца

 

Благоевградският строителен предприемач Георги Шапков, управител на „Престиж Бизнес-93” ЕООД, е внесъл жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с която оспорва избора на фирмата – изпълнител за саниране на сградата на областната дирекция на МВР и Първо РУ в Благоевград, „Ай Би Си консулт“, ЕООД. Жалбата е депозирана в КЗК от Георги Шапков на 10.08. 2017 г.срещу решшение №59 от 28.07.2017 г. на комисията от община Благоевград провела търгза обществена поръчка за 1 288 748,50 лв.