Регионалното управление на образованието не откри нарушения в Центъра за личностно и творческо развитие в Благоевград. Инспекцията бе извършена след сигнал за нередности на представители на синдикалните организации КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Според Бонка Ичкова и Ирина Андонова в звеното има редица документални нарушения и двете настояха за проверки от всички възможни институции. По техни данни домакинът в центъра получавал заплата от 1000 лева, което е повече от месечните възнаграждения на самите перподаватели. Двете синдикални лидерки се усъмниха в професионалните качества на директорката Цветанка Гаврилова.

Стана ясно, че проверката на просветния регионален инспекторат не е открил нарушения в звеното. Според директора Ивайло Златанов домакинът съвместявал още две длъжности – отговорник и огняр. По щатно разписание заплатата му е 529 лева, а не 1000 лева. Директорката на Центъра за личностно и творческо развитие пък има 17 години трудов стаж. Цветанка Гаврилова е преподавала хореография в Катедрата по изкуства в ЮЗУ, има бакалавърска диплома по хореографска педагогика и магистърска степен по управление на образованието.
На 1 февруари т. г. Емилия Вишанина се е пенсионирала като заместник-директор на центъра. Тогава Анелия Николова, която е съпруга на заместник-кмета по финансите в община Благоевград – Иво Николов, от финансов контрольор става заместник-директор по административната част, като предишната й длъжност е закрита като щат.

Според Ивайло Златанов, по стария закон в учебно заведение с до 500 деца директорът може да си назначи един заместник, а ако децата са до 1000 – двама заместник-директора. Сега обаче няма такова изискване и е въпрос на мениджърско виждане колко заместници ще си назначи директорът на Центъра.
В звеното по списък се водят в момента 1565 деца.