Али Скендеров и Йоан-Константин Бойчев станаха зам.-кметове, а позицията секретар зае ученичката Блага Гивезина

 

Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов посрещна и предаде символично управлението на общината на Екатерина Стаматова, ученичка от НПГ „Димитър Талев“, по време на инициативата „Мениджър за един ден”. Заместник-кмет по социалните дейности стана Али Скендеров, който замести за ден титуляря Саид Иброш. Зам.-кмет по европейските проекти е ученикът  Йоан-Константин Бойчев, а секретар на община Гоце Делчев за един ден стана ученичката Блага Гивезина.

Младежите от НПГ „Димитър Талев“ поеха и длъжността експерт „Младежки дейности”, в която встъпи Петър Халилов. Главен специалист „Екология“ за един ден стана Добринка Романска, директор дирекция „Финансово-стопанска дейност” – Мария Пръчкова, директор дирекция „Общинска собственост” – Стела Мангалова и директор дирекция ТСУ – Мария Андонова.

„Всеки един от нас вижда как се развиват различните дейности в община Гоце Делчев. Всяка позиция е важна. Всеки един от нас може да прецени дали би искал в бъдеще да се занимава с такъв вид дейност. Изживяването е интересно и отваря пред нас нови възможности”, коментираха малките „управници“ на община Гоце Делчев от НПГ „Димитър Талев”.

В местна банка пък ключови позиции заеха единадесетокласниците Александър Джамбазов, Ивана Малинова и Памела Белянова, също от НПГ „Димитър Талев“.