Гражданите на община Перник вече могат да плащат различните видове данъци и такси онлайн, без да се налага да посещават на място салона за обслужване на клиенти в местната приходна дирекция. Единственото условие е притежанието на дебитна или кредитна карта, издадена от българска банка, и връзка с интернет от компютър, таблет или телефон. Връзката между общината и компанията за банкови услуги е криптирана и гражданите могат да бъдат спокойни, че плащанията са защитени.

В края на миналата седмица за първи път данък към община Перник беше платен онлайн, след като гражданин избра по този начин да погаси задължението си за извънградска къща. Новата услуга е изключително полезна за хората, на чиито автомобили предстои годишен технически преглед. Данъкът може да се погаси онлайн и прегледът да продължи, вместо водачът да плаща на гишетата в данъчната дирекция, съобщиха от общинската администрация.

Новата услуга вече е достъпна на интернет страницата на община Перник, секция „Местни данъци и такси – справка онлайн“. С ЕГН, ПИН код, който се получава безплатно в местната данъчна администрация, и с код за проверка всеки гражданин може да влезе в своята партида и да провери размера на задълженията си. От община Перник уверяват гражданите, че връзката, която се осъществява между администрацията и „Борика“, е криптирана и плащанията са защитени. Гражданите получават потвърждение, че плащането е било успешно, а информацията се отразява веднага в масива от данни на местната данъчна администрация.