Кирил Котев

 

С техника втора ръка ще оборудва община Сандански регионалното депо за неопасни отпадъци в местността Могилата. Екипът на кмета Кирил Котев иска да закупи самосвал, един компактор и три сметосъбиращи машини. За самосвала от Сандански са готови да броят 55 000 лв. без ДДС, максималната цена, която е поставена за компактора, е 250 000 лв. Стойността на сметосъбиращите машини пък е застопорена на 210 000 лв. без ДДС. Според зададените критерии самосвалът трябва да бъде с товаримост от 14 до 18 т. Работното тегло на компактора трябва да е 32 т, той да е със скорост минимум 4 км/ч. Той трябва да е доставен напълно окомплектован и зареден с всички необходими течности на всички системи без горивото. Сметосъбиращите машини трябва да са с товаримост от 18 т, повдигащият механизъм да бъде комбиниран за кофи и контейнери с капацитет 110 л, 240 л (тип „Мева“) и 1100 л (тип „Бобър“ и тип „Ракла“). Машините трябва да са с първа регистрация след първи януари 2005 г. Всички машини трябва да са с гаранция от 12 месеца и да вървят в комплект със сервизно обслужване до 24 часа след заявяване. На 20 декември екипът на кмета Кирил Котев ще отваря офертите и ще пресее кандидатите.