Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта

Стартира приемът на документи за европейски стипендии в ЮЗУ, съобщиха от университета в Благоевград. От 27 ноември започва кампания за кандидатстване за стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. Проект „Студентски стипендии – фаза 1” има за цел чрез отпускане на допълнителни стипендии по успех и стипендии за специални постижения да се стимулира обучението в приоритетните за страната области на висшето образование и да осигури допълнителен ресурс, който да направи обучението на студентите във висшите училища по-достъпно. Независимо дали получават стипендии със средства от държавния бюджет, студентите могат да получават европейски стипендии. За тези стипендии могат да кандидатстват и студентите, обучаващи се в платена форма на обучение.

Размерът на стипендията за успех е 150 лв. на месец и се получава пет месеца в рамките на семестъра. Стипендията за специални постижения е в размер 300 лв., като един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на семестъра. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта – https://eurostipendii.mon.bg до 14 януари 2018 г. Формулярите и съпътстващите ги документи на хартиен носител студентите подават в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, стая 114 А.