Петър Паунов

 

Д-р Елена Стоева печели конкурса за педиатър, а Ася Георгиева за рехабилитатор в Центъра за услуги за ранно детско развитие, по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г., съобщиха от общинската администрация на кмета Петър Паунов.

Д-р Елена Стоева Митова е единственият класиран кандидат за педиатър с 25 точки.
Ася Георгиева Чаушева е единствената оценена кандидатура за рехабилитатор/кинезитерапевт с 18 точки.
Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1-во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност, уточняват процедурата с публикация в сайта си от община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред кмета на община Кюстендил.