С 300 000 лв. са повече събраните данъци и такси в община Дупница през 2017 г. 4 361 713,27 лв. са постъпили в хазната, а през 2016 г. те са били 4 066 083,28 лв. От данък МПС са влезли 1 601 266,17 лв (1 508 654,69 лв. през 2016 год.), а от такса битови отпадъци са 1 979 996,52 лв. (1 864 177,21 през 2016 г.). Завишение има и при данък „недвижими имоти“, където са влезли 602 420,09 лв., докато през предходната сумата е била 593 276,44 лв. Патентният данък е в размер на 166 399,31 лв. (88 202,69 лв. през 2016 г.), като ръстът се дължи на новия данък за таксиметров превоз, който е в общ размер на 88 550 лв. Туристическият данък е 9159,44 лв, а от такса за домашно куче – 2471,74 лв. 392 са патентните декларации през миналата година, които са с 9 по-малко от предходната.

За какво се залага да бъдат разходвани парите през 2018 година, ще бъде обявено на общественото обсъждане на проекто-бюджета утре. От 17,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет пред граждани ще бъдат обявени параметрите и намеренията, които могат да претърпят корекции, на база предложения от граждани.