Кирил Котев

 

Поради зачестилите сигнали в община Сандански кметът Кирил Котев забранява влизането, преминаването и пускането на животни през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения. На лицата, нарушили посочената забрана, се налага глоба в максимално предвидения от закона размер – 500 лв. При повторно нарушение се налага глоба от 800 лв. Забранява се и свободното пускане на всякакъв вид животни на обществени места, на улици, тротоари, паркове, стадиони, културни и спортни зали, вътрешно квартални градинки, междублокови пространства, в предназначени за общо ползване части от сгради и др. При нарушение на забраната се налага глоба от 200 лв. На нарушителите ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение, въз основа на които ще се издават наказателни постановления.