Правителството одобри и решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, необходими за изграждането на АМ „Струма“, лот 3.3, с обхват от км 397+600 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница. Имотите са в землището на община Сандански, а финансирането се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.