Методи Чимев

 

Кметът на община Дупница инж. Методи Чимев сключи официално договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ за изпълнението на проект „Дом и семейство за всяко дете от община Дупница“. Общата стойност на бюджета е 400 046,54 лева за ново строителство на центъра, проектиране, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. Той ще бъде с капацитет 12 места и има за цел да замени институционалния модел на грижа с такава, близка до семейната среда. „Вече подготвяме документите за стартиране на процедурите по избор на изпълнител за инженеринга на сградата. Центърът ще бъде разположен в района на бившите казарми. Напълно готови трябва да бъдем до 29 август 2019 година, след което да се настанят децата там“, обясни инж. Чимев.