Заседание на Експертния съвет, приел проекта за ОУП на община Перник, в което участва и кметът Вяра Церовска.

 

Предварителният проект за Общ устройствен план на град Перник бе приет на заседание на Общински експертен съвет. Той  обхваща землищата на Перник, Батановци и селата Драгичево, Дивотино, Студена, Рударци, Ярджиловци, Зидарци, Кладница, Мещица, Люлин, Кралев дол, Големо Бучино, Богданов дол, Расник, Витановци, Боснек, Селищен дол, Лесковец, Радуй, Вискяр, Чуйпетлово и Планиница. На срещата присъства кметът Вяра Церовска и зам.-кметът Владислав Караилиев, проектантът арх. Светослав Спасов, представители на институции, експлоатационните дружества и общинската администрация.   „Преобладаващата селищна структура на община Перник е компактната. Някои населени места притежават линеарна такава, обуславена от природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни пътища, които са градообразуващи фактори. Освен това характерно за някои населени места на територията на общината, включително и на общинския център, е дисперсната структура – разпокъсана територия, разделена на квартали или махали и намиращи се на сериозно разстояние една от друга“, коментира при представянето проектантът арх. Светослав Спасов.

„Общият устройствен план е съобразен с даденостите на региона и представлява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. Екипът е запазил като цяло селищата в южните склонове на Витоша и предвижда там да се развива главно туризъм“, посочи арх. Спасов.

По думите на експертите предстои да се оформи окончателният вариант на Общия устройствен план по забележките, нанесени в протокола.