Д-р Константин Георгиев Панев

На пръв поглед бюджетът на община Самоков за 2018 г. изглежда добре, но имаме опасения, че се предвижда харчене на пари с лека ръка, заявиха в писмо до в. „Вяра” обществениците Анжелино Спасов Димитров, инж. Славчо Димитров Георгиев, инж. Антон Станков Пиргов, д-р Константин Георгиев Панев и инж. Славчо Георгиев Тасев. Те визират разходи за празници и фестивали, за изграждане на инфраструктурни културни обекти за над 400 хил. лв. „Тези прояви май станаха твърде много, а част от тези средства биха могли да се използват при други недоимъци и дефицити. При срещите ни с гражданите на община Самоков установяваме, че съществуват доста противоречиви мнения относно тематичната и традиционалистка насоченост на културната инфраструктура в града – Паметник на Опълченците, Паметник на Васил Стоин, но никой не се и сеща да предвиди изграждането на Паметна стена на жертвите на комунистическия режим от община Самоков.

Владимир Георгиев

Буди недоумение у много хора предвиденият в разходната част на бюджета основен ремонт на Доспевската къща за 50 хил. лв. Според тях размерът на тази стойност е прекомерно висок. Неясноти има и в параграф 5100- основен ремонт т.20 от Поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, а именно: „Повишаване енергийната ефективност на: Административната сграда на общината, на РУП-Самоков и на ОУ “Митрополит Авксентий Велешки“ на обща стойност 4 165 000 лв. Наред с другите въпроси около тези обекти възниква и въпросът: Ако тези средства от Европейския съюз не постъпят или ако в община Самоков постъпят само част от тях, какво би последвало от това? Същото касае и т. от 20 до 30 в Поименния списък. Доколкото ни е известно, община Самоков е в отношения с точно определени изпълнители. Това няма ли да доведе до усложнения? Какви точно ще бъдат тези усложнения и няма ли да са твърде много на брой?, питат обществениците. Според тях цялата глава „Инфраструктурни обекти“ буди доста съмнения относно целесъобразността и стойността на обектите. Сред тях са велоалея за 200 хил. лв., алея на здравето в Парк „Ридо“ за 150 хил. лв., помощна сграда „Мадан“ в Туристическата градина за още 65 400 лв. и др. Самоковци питат още: „Какви ще бъдат тези строителства, къде ще бъдат осъществявани и колко са те на брой? Независимо от факта, че това се финансира от Оперативна програма „Строителство, ремонт и озеленяване“, обществеността трябва да знае как се харчат тези пари, защото парите ще се харчат тук, в Самоков, независимо от обстоятелството, че те идват от горепосочената оперативна програма. Ето защо ние се интересуваме и от това как длъжностните лица от община Самоков ще осъществят тази деятелност? Провеждат ли се съгласно закона обществените поръчки за изпълнението на предвидените в Поименния списък (неразделна чат от Разходната част на бюджета) строителни, ремонтни, благоустройствени и други мероприятия? Редно е кметът Владимир Георгиев да изясни и дали не е налице и конфликт на интереси в случаите, когато са възлагани  поръчки за изброените дейности от общинската администрация на общински съветници от настоящия ОбС? Жителите на община Самоков отдавна са свидетели на някои хлъзгави административно-процесуални практики и именно затова те считат, че още сега трябва да е ясно какви са намеренията на общинарите”, пишат още Димитров, Георгиев, Пиргов, Панев и Тасев.

.