Един от обектите на фирмата в м. Друма

Фирмата на Димитър Станков и Петър Царевски „Метал-Кимс“ ООД в Сандански е в процедура по несъстоятелност, обявена от Окръжен съд-Благоевград. Фирмата е задлъжняла и й е наложена възбрана върху имуществото й. За продан са обявени и 4 къщи в местността Нишан Таши, а в момента се търсят купувачи на поредния имот от 1,551 дка, наддаването за който ще тръгне от 50 000 лв.

„Метал-Кимс“ ООД  бе основана през 2008 г. от Иван Ковачев, като по-късно той отстъпи мястото си на Царевски. „Метал-Кимс“ се занимава с търговия с метали и строителни материали.

През 2016 г. пък частен съдия-изпълнител обяви за публична продан в местността Друма имота от 6,6 дка с построени върху него над 10 склада, административни сгради, бар и помещения за 1,53 млн. лв.