Опасният надлез „Иван Вазов”, за който «Вяра» писа неколкократно, е влязъл в списъка за капиталови разходи за 2018 година, изготвен от кметската управа, който чака да бъде утвърден след общественото обсъждане идната седмица на заседание на местния законодателен орган. За ремонта му са заложени 1 650 000 лв. Още миналата година за изработване на техническия проект за съоръжението бяха предвидени 35 880 лева. Въпросният надлез, по който ежедневно преминават стотици леки автомобили и пешеходци и под който минава и жп линията към Кюстендил и Благоевград, не е ремонтиран основно повече от 30 години и в някакъв момент части от него могат да паднат и да убият човек, опасяват се перничани. Община Перник констатира тревожното състояние на пътен надлез „Иван Вазов” още в началото на месец януари 2017 година. Предприети бяха действия и бе изготвено становище за техническото състояние на съоръжението.

Припомняме, че още в първите дни на миналата година бе получен сигнал, че бетонните части на надлеза се рушат вследствие на падналите снеговалежи, сериозните замръзвания и продължителните ниски температури, които стигнаха до минус 27 градуса. Обработката на пътя със специални соли пък доведе до проникването и износването на конструктивните елементи на надлеза. Още на 12 януари бе издадена заповед от кмета на общината д-р Вяра Церовска и бе назначена специална комисия, която констатира състоянието на съоръжението. След това бе направена конструктивна експертиза, според която в две докладни записки е заявено, че е наложително в най-кратки срокове да се изготви проект за укрепване и рехабилитация на пътен надлез „Иван Вазов”. Въведена бе и забрана за товарни автомобили над 4,5 тона да се движат по надлеза.