Хотел „Алекс”

Най-скъпото помещение в хотел „Алекс” е оценено на 20 800 лв.

Хотел „Алекс” в Сандански кацна на тезгяха, като се разпродават помещения в него. Имотът е в списъка на частния съдия-изпълнител Гергана Стойнева заради непогасена ипотека. Собственик на хотела е фирма „Алекс 2007”, в която за управители са вписани Саша Ватева, Марио Янчев и Шентюрк Гюрсел. Капиталът на фирмата е в размер на 5000 лв., като на съдружничката Саша Ватева делът е 2500 лв.

За публична продан са обявени 8 самостоятелни помещения, складове и една спортна зала в хотел „Алекс“ в центъра на Сандански. Най-скъпа е залата за спортна и развлекателна дейност – площта й е 67.30 кв.м, а цената – 20 800 лв. Най-евтино е помещение от 3840 лв. за 11 кв. м.