Преустановяват се детските и женските консултации

 

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Перник обяви грипна епидемия на територията на Пернишка област от събота, 13.01.2018 г. До второ нареждане се преустановяват детските и женските консултации, свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и провеждането на профилактични имунизации. От РЗИ – Перник са разпоредили на директорите на болниците при необходимост да осигурят допълнителни легла за вътрешните отделения на съответните структури. РЗИ – Перник връчи предписание на началника на Регионалното управление на образованието в Перник 15, 16 и 17.01.2018 г. да бъдат обявени за неучебни дни на територията на областта.

Във връзка с достигане на eпидемични стойности на заболяемост от грип и ОРЗ до 228,04  на 10 000  през през втората седмица на месец януари 2018 г., наличието на серологични данни за циркулация на грипни вируси тип А  и тип Б  и на основание на чл. 63, ал.2 от Закон за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.), директорът на РЗИ-Перник обяви грипна епидемия на територията на Пернишка област, считано от 13.01.2018 г.

За периода от 08.01.2018 г. до 11.01.2018 г.,  най-висока е заболяемостта във  възрастовите  групи 0-4 г. (718,95%00) и 5-14 г. (949,55%00), съобщават от РЗИ – Перник.

Възможно е грипната ваканция да бъде удължена, ако процентът на болните ученици продължава да бъде висок.

Всички детски градини в община Перник обаче ще работят въпреки обявената грипна ваканция, съобщиха от община Перник.

От днес община Перник започва ежедневно преброяване на децата в детските ясли и детските градини. При поддаване на информация директорите или упълномощените от тях лица са длъжни да съобщят, колко от отсъстващите малчугани са болни или не посещават учебните заведения по семейни причини.

На 12 януари от общо 2846 деца отсъстват 795. За останалите 1025 родителите са взели превантивни мерки .

Съгласно указанията на РЗИ в детските заведения ежедневно се осъществява дезинфекционен и противоепидемичен филтър .

Картината е динамична, като регионалните здравни инспекции следят епидемичните нива и предприемат незабавни мерки.