Георги Икономов

Фирма „Авон- 5” ООД с управител Георги Бенин ще прави нов водопровод и канализационна мрежа в центъра на община Банско. Кметът на курортната община Георги Икономов е парафирал договора в края на миналата година. Така фирмата на Бенин е ангажирана с реконструкцията и обновяването на улица “Пирин” в Банско и изграждането на водопроводната и канализационната мрежа в частта от централен градски площад „Възраждане“ до ул. „Отец Паисий“. Стойността на обществената поръчка е 882 959,36 лв.

Ако всичко върви по план, след четири месеца банскалии трябва да се радват на реконструирана подземна водоснабдителна и канализационна мрежа, нова настилка на улицата, уличното осветление. Целта на управата в курорта е създаването на транспортно успокоена зона в този участък от улица „Пирин“.

Фирмата ще плаща неустойка 1% от стойността на договора за всеки ден забава от срока на ремонтните работи, който започва да тече от откриването на строителната площадка. Сумата обаче не може да бъде по-голяма от 20%.

Екипът на кмета Икономов ще може да прекрати договора, ако забавата е над 30 дни или извършените ремонтни дейности не са с нужното качество. В тази ситуация се заплаща само за реално извършена работа.