Кметът Паунов на откриването на хотела

874 773 лв. са приходите на „Парк-хотел Кюстендил” през миналата година, а разходите – 753 253 лв. Общо приходите на ОП „Ученическо хранене” за 2017 г. са 1 695 294 лв., а разходите 1 281 970 лв., съобщи председателят на ОбС-Кюстендил Михаела Крумова. Приходите на обществената пералня са 67 471 лв., при планирани 32 745 лв., разходите са 88 429 лв. 168 678 лв. са реализираните приходи та Обреден дом при планирани 150 500 лв. Приходите от кооперативния пазар са 126 223 лв. Общинският съвет ще разгледа и гласува финансовите отчети за дейността на общинските предприятия.