Дупница ще заседава на 26 януари

1 005 000 лв. приходи от свои имоти очаква община Дупница през 2018 година. Сумата е записана в тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която местният парламент ще обсъжда на предстоящата си сесия.  От продажба на имоти се очаква да постъпят 550 000 лв., от учредяване на вещни права – 10 000 лв., а от концесии – 40 000 лв. От наем на помещения се очакват 120 000 лв., а на терени – 180 000 лв. Постъпленията, очаквани от рекламна дейност, са 30 000 лв., от наем на жилища -15 000, от аренда на земеделски земи -60 000. На тезгяха са 25 имота. И тази година сред най-големите имоти за продажба са 7-етажната промишлена сграда на бившата „Тютюнева промишленост” на ул. „Яхинско шосе” 1, бившият животински пазар, по един имот на улиците „Тютюнева долина” и „Николаевска”, както и в жк „Бистрица” в града, терени в селата Блатино, Кременик, Делян и Крайни дол, поземлен имот в Джерман. В списъка за отдаване под наем са 166 имота. Сред тях са помещение в Околийската къща, помещения в старата поликлиника на ул. „Солун” и на ул. „Охрид”, терени за поставяне на павилиони, поземлени имоти в селата. Безвъзмездно от държавата общината очаква да получи бившия казармен район на ул. „Св. Георги” 2 в града. Заседанието е следващия петък (26 януари).