Стартът на информационната кампания в Перник

Областният управител Ирена Соколова даде официален старт на информационната кампания на Министерството на земеделието за земеделски стопани на територията на област Перник. Заедно с директора на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” Николай Маринов и директора на Областна дирекция “Земеделие” Анна Цветкова тя проведе среща с фермерите от областта.

„Всеки един от вас е заявил своята нужда чрез земята, която обработвате, и животните, които отглеждате, да градите своето бъдеще и придавате стойност за околните. Това е висока цел и трудна задача, но заедно можем да вървим напред и да създаваме благата, от които всички ние имаме нужда.” С тези думи се обърна Соколова към присъстващите в препълнената заседателна зала на Общински комплекс „Дворец на културата”.

Кампанията се организира във всички областни градове на страната. Обсъдени бяха също поземлените отношения – служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наеми и аренда, разпределение на земи от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.