Съществува така наречената точка “Д-р Жлъчка” – намира се от вътрешната страна на дланта на ръката, на гребена на костта на големия пръст, т.е. ако прекарате строго вертикална права от линията между показалеца и средния пръст, ще намерите точката в основата на палеца. Необходимо е да се масажира в продължение на 2 минути по посока на часовниковата стрелка в момента, когато усетите киселини. А за да предотвратите появата им, трябва да масажирате тази точка по посока, обратна на часовниковата стрелка.

Има и т.нар. “пиратска точка”, която може да активирате, когато се налага да нормализирате поведението на солната киселина в случаите, когато променяте обичайната вода, която пиете или храната при пътуване.

Тази точка се намира на два пръста над точката, където се съединяват веждите. Масажирайте както и предишната: по посока на часовниковата стрелка за борба с киселините и обратно на часовниковата стрелка – за профилактика на това състояние.