„Имах удоволствието да проведа среща с няколко дами, народни представители в 44-то НС. С Даниела Савеклиева, Галя Захариева, Милена Дамянова, Нели Петрова и Анна Александрова, както и излъченият от нашия град представител – Александър Мацурев, споделихме основните си постижения, цели и разбира се, проблеми, стоящи пред общинското ръководство. Дискутирахме необходимостта от актуализация на Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и на Закона за опазване на земеделските земи. Разбира се, получих подкрепата на дамите за изграждането на втора кабинкова линия като алтернативен начин на придвижване в планината и достъп до ски пистите на курорта.”, написа Икономов.