Петър Горновски

 

Опит за опорочаване на обществена поръчка за близо 500 000 лева разбуни духовете в ДАМТН. Десетки бизнесмени – доставчици на измервателно и изпитателно оборудване за нуждите на ГД „Контрол на качеството на течните горива”, заподозряха, че конкурсът е направен така, че да спечели само точно определена фирма.

„Така заложените технически спецификации водят до ограничаване само един определен производител за обособена позиция №1 с предмет „Доставка на измервателно и изпитателно оборудване за нуждите на ГД „Контрол на качеството на течните горива”. Смятаме и е видно, че 100% покриване на тези спецификации биха били възможни само и единствено от българския представител на този производител. Нека господин Горновски разясни дали по този начин процедурата за възлагане на обществена поръчка не е нарушение по ЗОП.”

Отговорът дойде автоматично. „Техническата спецификация по обособена позиция: №1 „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на ГД ККТГ“ е изготвена съгласно изискванията на цитираните в нея стандарти, съобразена е с изискването за доставка на съвременни апарати с високо качество, гарантиращи достоверни резултати с ниска неопределеност.

Обособената позиция включва 6 апарата, осъществяващи различни функции и изпитвания на различни параметри. В техническата спецификация няма посочени конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продукти или услуги, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство”, съобщиха в отговор на питане от ДАМТН.

Прогнозната стойност за цялата поръчка е 311 829 без ДДС, тя е разделена на няколко обособени позиции. Стойността конкретно за обособена позиция 1 е 173 665.00 лв. без ДДС. Офертите се събират 17,30 ч. на 19 февруари, ще бъдат отворени на 21 февруари от 14 ч.

Конкурсът се организира от председателят на ДАМТН Петър Горновски, възлагащият орган е министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения.

Горновски упорито не желае да бъде във фокуса на общественото внимание и системно отказва да дава отговори по всички въпроси, които вестник „Вяра” поставя на вниманието му.

 

Ето линк към пълната информация за обществената поръчка

ТУК

1 коментар

Comments are closed.