Красимир Герчев

Предстои кметът инж. Красимир Герчев да сключи граждански договори с класираните кандидати

Трима са одобрените обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Разлог, съобщиха от общинската администрация. Те са Марияна Гьошева, Анелия Дункина-Дебелушина и Лина Пъргова.
Общо петима кандидати подадоха документи за тази дейност. Конкурсът се проведе на два етапа – подбор по документи и интервю. До втория етап бяха допуснати всички кандидати, тъй като отговарят на изискванията за длъжността.
Основните функции на обществените възпитатели са да участват в разработването на програмите, по които работи Центърът за социална превенция, където се изпълняват възпитателни мерки на децата с противообществени прояви.
Да участват в проверки, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи. Както и да участват в дейностите по плана за превантивна работа на комисията през годината.
Предстои кметът инж. Красимир Герчев да сключи граждански договори с класираните кандидати.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here