Има ли Бог?

  Младеж отишъл при един равин и му заявил, че е атеист. Равинът го запитал дали е чел Закона (Тора), Пророците (Невиим), Писанията (Кетувим)… Младежът всеки път отговарял отрицателно. Тогава равинът заключил:

– Уважаеми господине, Вие не сте атеист; Вие сте просто невежа!

        Библията не се занимава с въпроса за съществуването на Бог. Тя изначално изключва всяка друга възможност:

(Бит. 1:1) В начало Бог създаде небето и земята.

(Йоан 1:1) В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2 То в начало беше у Бога. 3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

В една своя лекция Джон Мейсъл казва, че изказването «Няма Бог» е погрешно от научна гледна точка:

„Следователно, когато някой казва, че няма Бог, той нарушава основен филосовски принцип. Той, който е личност с ограничено разбиране, прави абсолютно твърдение за естеството на безграничното.  Все едно да попитаме колко е общото познание, което човечеството притежава. Алберт Айнщайн, носителят на Нобелова награда по физика, е казал, че човечеството обхваща по-малко от един процент от цялото познание. Ако ние имаме само един процент от цялото познание, не би ли било възможно Бог да съществува в другите деветдесет и девет процента. Виждате, че е невъзможно за човек с ограничен ум да прави абсолютно твърдение, че няма Бог, защото, за да направи това, той би трябвало да познава цялото познание.“

Виждаме, че не може личност с ограничено разбиране да прави абсолютно твърдение за естеството на безграничното. Много от най-големите учени и най-светли умове на човечеството са били вярващи. Ще споменем само някои от тях: Блез Паскал, блестящ математик, философ и теолог, казва в своето произведение „Мисли“ следното „Бог, желаейки да се открие на тези, които го търсят с цялото си сърце и да остане скрит за тези, които бягат от него с цялото си сърце, дава достатъчно знаци за себе си, видими за тези, които го търсят, и невидими за тези, които не го търсят. Но има достатъчно светлина.“ Френският учен Луи Пастьор казва „Науката приближава човека до Бога“. Сър Исаак Нютон (физик и математик, философ и богослов, астроном), смятан за най-великия учен, живял някога, който бил изключително вярващ, е изследвал повече Библията (книгите Данаил и Откровение), отколкото силите на гравитацията.

Все пак Библията се изказва и по въпроса за атеизма, сравнявайки го с безумие:

За първия певец. Давидов [псалом. ]Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се; сториха развалени дела; Няма кой да прави добро. 2 Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога. 3 Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един. (Пс. 14:1 По слав. 13).

 

 

08.02.2018, Благоевград                                              Милчо Найденски