Калин Гелев

Фирмата на софиянеца Росен Ценов спечели три договора за 122 444,50 лв. без ДДС

 

Сапаревобанците Ирена Ангелова-Виячева и Георги Виячев ще доставят хранителни продукти за 39 844,50 лв. без ДДС до края на годината за нуждите на „Домашен социален патронаж“, СУ „Христо Ботев“ и детска градина „Света Анна“ в Сапарева баня.

С храна за 122 444,50 лв. без ДДС ще ги зарежда и софийската фирма с управител Росен Ценов.

Кметът на Сапарева баня Калин Гелев разписа два договора с Виячеви и три с Ценов след обявена в края на миналата година обществена поръчка с предмет „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж“, СУ „Христо Ботев“ и детска градина „Света Анна“ в община Сапарева баня през 2018 г., съгласно спецификации по шест обособени позиции“.

По силата на договорите Виячеви ще имат грижата за доставката на продукти, обобщени под названието „различни хранителни продукти” на обща стойност 24 674,60 лв. без ДДС, при заложен от общината максимален бюджет за това перо от 26 458,33 лв. без ДДС. Те са ангажирани и със зареждането на пресни плодове и зеленчуци за 15 169,90 лв.

По-голямата част от поръчката отива при столичната фирма, която лапва доставките на месо и месни продукти за 58 144 лв. без ДДС, за които иначе общината е предвидила до 72 133,33 лв. без ДДС. Същата фирма ще носи и мляко и млечните продукти за общо 45 585 лв. без ДДС, както и зеленчуковите и плодовите консерви за 18 442,500 без ДДС.

Все още няма подписан договор с фирма, желаеща да доставя хляб и хлебни изделия с прогнозна стойност 199 287,50 лв. без ДДС.

Средствата се осигуряват от бюджетите на звената на бюджетна издръжка – крайни получатели чрез Общинския бюджет на община Сапарева баня и по силата на договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Сапарева баня – 2016-2019″, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019″, чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Поръчката включва текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт след писмени заявки, според нуждите на „Домашен социален патронаж“, СУ „Христо Ботев“ и Детска градина „Света Анна“, включително за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ в община Сапарева баня.