Супермодерната къща на Ясен Керелезов  се продава от съдия-изпълнител

 

Супермодерната къща на бизнесмена Ясен Драгомиров Керелезов от Кюстендил излезе на пазара за шокиращите 614 720 лв. Това е и първоначалната цена, от която стартира наддаването в търга.

Сградата, отличаваща се с нетрадициционен архитектурен стил, влезе в списъка за продажба на имоти на частния съдия-изпълнител Валентина Любомирова Александрова – Ангелова.

Като собственик на атрактивния имот е записано и името на Мария Симеонова Керелезова. Къщата е ипотекирана. Красивото имение се разполага на площ от 1484 кв.м. Към еднофамилната жилищна сграда има хангар, а от снимките на имота в сайта на ЧСИ личи, че в двора има и басейн.

Справка в търговския регистър свързва името на Ясен Драгомиров Керелезов с няколко фирми, в които той се явява управител, едноличен собственик на капитала, съдружник, има и прехвърляне на дружествен дял. Една от фирмите е „Кери” с регистрация в Кюстендил, като управител и едноличен собственик на капитала от 5000 лв. е Ясен Керелезов. Във фирма „Природни ресурси” ООД също с капитал от 5000 лв. като съдружник е записан Александър Ангелов Павлов. Керелезов е управител и на фирма „Водна сила”.