Красимир Герчев

Договор с Държавен фонд „Земеделие” на стойност 3 277 772 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински пътища подписа кметът на община Разлог Красимир Герчев.

Реконструкцията по проекта ще бъде на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница. Парите са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Мащабният проект ще обхване и пътя Разлог – Бачево в участъците на ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Рила” и пътя Елешница – граница общ. (Белица-Разлог)-Палатик–Черешово в участъка на бул. „9 май”.

На ул. „Изворите” ще се ремонтира уличното платно, ще бъдат поставени бетонови тротоарни плочи, ще се монтира улично осветление,  ще бъде изградена велоалея от лявата страна на река Язо, ще се извърши и озеленяване. Предстои и укрепване и обезопасяване на речното корито.

На ул. „Тодор Александров” ще се ремонтира уличното платно, ще се ремонтира тротоарът от мраморни плочи, ще се извърши озеленяване и ще бъде ремонтирано уличното осветление.

На ул. „Рила” ще се ремонтира уличното платно и ще бъдат поставени тротоари от бетонови плочи на изхода на Разлог по пътя за с. Бачево -до бившата военна база.

На булевард „9 май” в с. Елешница ще се ремонтират уличното и локалното платно, ще се ремонтират тротоарите и ще се извърши озеленяване. Целта на проекта е освен подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя, но и подобряване на естетическия вид.