Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 април 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 16.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Душинци;

На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Непразненци;

На 18.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ –  Банище;   Бегуновци;   Беренде, Общ. Земен;   Брезник: МТП Ръждавец;   Брезнишки Извор;   Велиново;   Габровдол;   Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22;   Горна Секирна: местност Валога;   Долна Секирна: МТП Д. Секирна ;   Ерул;   Кошарево;   Милкьовци;   Режанци;   Садовик;   Станьовци;

На 18.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна;

Община Ковачевци

На 16.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 20.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Егълница

На 16.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 20.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

Община Перник

На 16.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Асенова Крепост, Вардар, Граховска, Кракра, Отец Паисий, Росица, Тунджа

На 16.04.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Перник: Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бела Вода, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Голо Бърдо, Горицвет, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Иван Асен Втори, Калкас, Кап. Петко Войвода, Караманица, Кариери, Китка, Кладенец, Колуница, Кристал, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, МахалаРакьовец, местност Шевърляк, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Отдих, Палма, Победа, Резервоара, Ропотамо, Рудничар, Съзлийка, Тополница, Шамък

На 16.04.2018 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Перник: Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Калкас, Караманица, Кариери, Кладенец, Колуница, Куциян, Луда Яна, МахалаРакьовец, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Победа, Резервоара, Ропотамо, Тополница

На 16.04.2018 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Арчар, Бистрица, Будиславец, Бързия, Вит, Въча, Захари Зограф, Калкас, Кладенец, Колуница, Луда Яна, Мир, Осъм, Ропотамо, Тополница

На 17.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Перник: Арда, Вардар, Върбица, Искър, Кракра, Струма

На 17.04.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Ярджиловци: Ален Мак, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Никола Вапцаров, Оборище, Осоица, Стара Планина, Струма

На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Барбеш, Боровец, Вършец, Голо Бърдо, МахалаРулева, Рила, Родопи, Рулева, Сините Вълни, Христо Ботев

На 18.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 20.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Вардар, Искър, Кракра

На 18.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бистрица, Вардар, Ерма, Иван Вазов, Каражинец, МахалаКашова, местност Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Ропотамо, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

Община Радомир

На 16.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 20.04.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Драгичево: Магистрала

На 16.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 20.04.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 16.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч./   На 20.04.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Радомир: Върба

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP