Няма мнения за показване

Увеличение на данък „сгради” и такса „битови отпадъци” се предлага в...

Това става ясно от предложените изменения в две наредби – Наредбата за определяне размера на данъците и Наредбата за определяне на цените на услугите...