Гневът е контролируема емоция. Неконтролируемият гняв е ярост. Яростта не е свързана с конкретната ситуация в настоящето, а с преживяване на безпомощност в миналото. Гняв плюс безпомощност е равно на ярост. Децата са безпомощни, възрастните са мощни. Ако сте имали ситуация на безпомощност в миналото и не сте имали свободата да изразите тогава гнева си, това може да е причина за ярост. Където има ярост, там има и страх. 1. Разпознайте източника в миналото. 2.Може да напишете писмо на човека и да изгорите писмото, но не му го изпращайте. 3. Лесно се стои в прошка, като се стои на дистанция от човека или хората, малтретирали ви в миналото. Обикновено това не е брачният партньор, тъй като, ако сте имали здрав себеобраз от дете, не бихте чувствали безпомощност в брака. По-тънък момент е, ако човек е възрастен и тогава е приел Господа и е религиозно духовно малтретиран като духовно бебе. Тогава безпомощността е от религиозното общество, а не от семейството му. Отучете се от научената безпомощност като действате в свобода, но не в отмъщение. Римляни 12:20-21 „Побеждавай злото чрез доброто.“ (Недей да търпиш злото, побеждавай го.) Яков 2:13 „Милостта тържествува над съда.“