Silhouette of businesswoman against black wall with key hole

Как можем „да се хванем здраво за истинския живот“? В същия контекст апостол Павел подканил християните „да вършат добро“ и „да бъдат богати с добри дела“. (1 Тимотей 6:18) Следователно е от голямо значение как прилагаме истините, които научаваме от Библията. Но дали Павел имал предвид, че ще спечелим „истинския живот“, като вършим добри дела? Не, тъй като тази чудесна възможност всъщност зависи от „незаслужената милост“ на Бога. (Римляни 5:15) Бог обаче се радва да възнагради онези, които му служат вярно. Той иска да имаш „истински живот“. Такъв щастлив и мирен вечен живот очаква онези, които остават в Божията любов. Защо е изключително важно да останем в Божията любов? Всеки от нас трябва да се запита: „Покланям ли се на Бога по начина, който той е посочил в Библията?“ Ако ден след ден се уверяваме, че правим това, значи сме на правилния път. Можем да бъдем сигурни, че Бог е нашето убежище. Той ще пази верните си служители в трудните последни дни на старата система. Бог също ще ни въведе в славната нова система, която е съвсем близо. Колко вълнуващо ще е да видим това! И само колко щастливи ще бъдем, че сме взели мъдри решения в тези последни дни! Ако още днес направиш правилния избор, ще се радваш на „истинския живот“ — такъв, какъвто Бог го е замислил — през цялата вечност!