Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева представи отчет за дейността на ДАЗД в периода 1 юни 2016 г. – 1 юни 2017 г. и запозна аудиторията с приоритетите на агенцията за 2017 г. на брифинг в Областна администрация-Благоевград. Тази година по предложение на децата за първи път вместо един ден Денят на детето ще се празнува цяла седмица под мотото „Всеки ден е ден на детето“. „Мога да кажа, че област Благоевград е една от активните области по отношение на грижата за деца и това, с което тя се отличава в моите представи, е, че тук действително дейностите са разнообразни“, каза Офелия Кънева. Тя подчерта, че в област Благоевград инвестициите в спорт и култура през последните години са се увеличили, което изцяло съвпада с приоритета на разгръщане на политиката към всички деца и че това е една от причините Седмицата на детето да бъде открита именно в Благоевград. Кънева каза, че по отношение на практиката за работа с деца област Благоевград се отличава с едно сравнително ниско текучество на кадри, което на територията на страната е един от основните проблеми при практиката с деца. Изразена бе и позицията на областната администрация, че съвместно с четиринадесетте общини на територията на областта се работи за постигане на ефективни резултати и устойчивост при осъществяването на държавната политика на регионално и местно ниво, като стремежът е да осигури благоприятна среда за развитие на младите хора“.