• На който не му достига мъдрост, да иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява!

 

Само Божието Слово може да ви помогне. Колкото и да опитвам аз да помагам, няма да мога да помогна. Затова моята цел е да проповядвам Словото и проповядвайки Словото, вярата да се издигне в сърцата ви и тогава чрез Божието Слово Господ, като го изпрати, изцелява, казва пастор Пламен Петров. Чрез Божието Слово Той изцелява, възстановява и знаете, че служението вече се нарича ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, защото това е целта, с която Господ ни праща – да възстановяваме. Слава на Бога. Бих посъветвал Божиите деца да четат притчи, защото ние като деца на Бога се нуждаем от мъдрост, а книгата Притчи е дадена, за да ни научи на мъдрост.

Ето Притчи 1:2 казва:

За да познаят мъдрост и поука, за да разберат благоразумни думи, за да приеме поука в мъдрост, правда, съд и справедливост, да даде остроумие на простия, /което е безумен, прост, глупав, невежа), значи да даде мъдрост на простия, знание и разсъдливост на младежа, да слуша мъдрия и да стане по-мъдър Значи, ако някой мисли, че е мъдър, може да стане и по-мъдър от притчите. За да добие разумния способност за мъдри съвети. Така че виждате, че целта на книгата Притчи е мъдрост.

Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога

Да иска от Бога говори за молитва. Как се получава мъдрост? Чрез молитва и чрез Словото. Да иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява. Господ няма да ни укорява, че сме глупави, Той ще ни даде мъдрост и ще му се даде, но да иска с вяра. Дотук ще спра, да знаете по-нататък какво значи да вярваме. Мъдростта идва от Бога, се казва в Библията. В началото на мъдростта стои Господ. И в Библията се казва, че Бог е източникът на мъдростта. Защо? Всеки добър и съвършен дар идва от Отца на висините.. И видяхте в Яков 1 глава се казва, “ако на някой не му достига мъдрост да иска”. От кого? Не от дявола, но от Бога. От Бог идва мъдростта, от дявола идва светска демонична мъдрост, която не е наред. Нека да ви кажа нещо – Божията мъдрост носи със себе си Божия мир. Мъдростта, която има дявола носи със себе си празнота и отчаяние. Светската мъдрост носи със себе си безсмислие. Обаче мъдростта на Бога носи със себе си мир. Ние трябва да пием от извора на живота, ние трябва да пием от Божията мъдрост. Не трябва да я отвхвърляме. В Библията се казва, че Исус Христос е нашата мъдрост, Светия Дух е Дух на мъдрост. И като погледнете Божиите хора, те са били мъдри хора – вижте Йов каква мъдрост е имал, Авраам каква мъдрост е имал, Исак, Яков, Йосиф каква мъдрост е имал, Данаил каква мъдрост е имал. Божиите хора са мъдри хора. Погледнете мъдростта на Исус, който е нашият пример. Така че Бог иска да ни даде мъдрост. Посочи към себе си и кажи – Господ иска да си мъдър!