Господ Ми даде език като на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения.         

Исая 50:4

И ние можем да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сами се утешаваме от Бог.

2 Коринтяни 1:4

Господи, верни Боже, често ни успокояваш само с една дума. Помогни ни да бъдем тактични в отношението си към хората, на които им е тежко; добре да помним поверените ни грижи! Молим Те за смирено сърце, което открива себе си в слабостта на другия!

За прочит: Матей 16:13-19; 1 Коринтяни 12:4-11