• Помогни нашата алчност да не доведе някои хора до глад, безразличието ни да не ги направи страдащи и самотни…

     

Учениците казват на Исус: Имаме тук само пет хляба и две риби. А Той рече: Донесете ги тука при Мене.                                           Матей 14:17-18. Затова нека се помолим: Господи, някога Ти използва ръцете на учениците, за да нахраниш гладните. И днес се нуждаеш от ръце, за да засищаш, помагаш и изцеляваш. Помогни нашата алчност да не доведе някои хора до глад, безразличието ни да не ги направи страдащи и самотни! Господи, използвай ни!              

 

Please follow and like us: