Елифаз казва: Аз ще потърся Бог и ще възложа делото си на Бог, Който върши велики и неизследими дела, и безбройни чудеса. Йов 5:8-9

Болният отговори на Исус: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата; докато дойда аз, друг слиза преди мене. Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи. Йоан 5:7-8

Доверяваме се на силата на Светия Дух. Тя ни води по пътя на живота и ни обновява. Когато любовта ни изпълни, грижата и страданието изчезват. Ние устояваме във времето, обгърнати от неизмерима утеха. Чарлз Уесли / Анегрет Клайбер