Глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста, глас на онези, които казват: Хвалете Господ на силите, защото Господ е благ, защото Неговата милост е довека.                                   Еремия 33:11

Йоан Кръстител казва: Приятелят на младоженеца се радва твърде много на гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.

Йоан 3:29

Ти отваряш вратите, каниш ни за живот. Искаш да ни заведеш при радостта, за да бъдем завинаги Твои.                                   Фридрих Хофман