Защо дойде Исус? Затова ли, за да ни даде някои изповеди на вяра? Или пък морални закони, към които да се придържаме? Дали дойде, за да започне нова религия или пък да създаде нова църква? Не! Исус дойде с една цел: Да имаме живот и да го имаме изобилно!
Думата “живот” е най-великата дума на Благовестието. Човекът се нуждаеше от живот, защото беше духовно мъртъв. Духовната смърт, която е естеството на дявола, беше присвоена от човека при неговото грехопадение. Оттогава досега Бог действа за унищожаването на тази сатанинска природа. Това беше причината, поради която Исус дойде на земята. Исус започва с думите: “Аз дойдох, за да имате живот…”
Единствено Божието естество – вечният живот – може да посрещне човешките нужди.
Когато някой приеме вечен живот, той приема Божието естество в себе си. Този Божествен акт премества мигновено човека от семейството на сатаната в семейството на Бога. Изповед: Божият живот дойде в духа ми. Аз съм жив за Бога. Божият живот – естеството на Бога – премина в духа ми. Аз ще позволя на Божия живот и естество да ме владеят.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин