Насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни. Псалм 92:1314.                                                                    

Господ да направи да растете и да преизобилствате в любов един към друг.                                                                                             1 Солунци 3:12

Еберхард Юнгел: Благодарим Ти, Боже, че си нашият щедър и любящ Баща! Благодарим Ти за искрите на любов, които разпръскват изцелителното Ти слово в ужасния свят! Направи ни огледало на Твоята любов! Опази ни от високомерие, скука, мърморене, объркване и отчаяние! Господи, нека да преуспяваме, изпълнени с любов!                                                                

 

Please follow and like us: