Господ каза на Мойсей: целият народ, сред който си ти, ще види Господното дело. Изход 34:10.  

Мнозина, които Го слушаха, се чудеха и казваха: Откъде има този човек всичко това? И каква е дадената Му мъдрост, и какви са тези велики дела, извършени от ръцете Му? Този не е ли дърводелецът, син на Мария?                                                                        Марк 6:2-3

Слаби ли сме, Господ е силен. Бедни ли сме, Господ е богат. Нашият Бог върши чудеса! Кой е подобен на Него? Нека винаги се доверяваме на Този, Който обича Своите и ги носи! Те градят върху Неговата милост. Бог, на Когото е подчинено небето, не може ли да помага?

Йохан Симон Букха, Хелене Маркс mybiblemessage.wordpress.com