Господи, бъди ни мишца всяка заран и наше избавление в усилно време. Исая 33:2.                                                                                               

На Този, Който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките поколения отвека и довека!

Ефесяни 3:20-21

Господи, нека ден и нощ сърцето ми се надява без колебание! Отвори небето, покажи ми Твоята светлина, Твоята милост, Твоята мощ! Нека светът и сърцето ми да Ти се покорят чрез Твоя Дух! Това, което ми говориш, да се изпълни чрез Твоята сила!

Арно Пьоч