Второто зарибяване на язовир „Джахов мост“ бе направено в Ихтиман. Във водите му бяха пуснати над 250 килограма шаранови риби, с тегло от 0,500 кг. до 1 кг.
Първото зарибяване беше направено на 24 юни с над 300 килограма от водните обитатели, с тегло от 0,200 кг. до 3 кг.
„Изказвам своята благодарност към Милко Хаджийски и Славе Зафиров, които освен рибари, бяха и доброволците, които помогнаха за осъществяване на добрите ни намерения“ – каза още кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев.